Opšti uslovi
poslovanja

Opšti uslovi poslovanja

Pouka o jednostranom raskidu ugovora

U okviru Zakona o zaštiti potrošača (KSchG), Vi kao potrošač imate pravo raskinuti ovaj ugovor u roku od dva nedelje /14 dana bez navođenja razloga. Za ispunjenje roka za raskid ugovora dovoljno je da nam pošaljete obaveštenje o pravu na rasikd pre isteka roka. Međutim, potrošač nema pravo da odustane od ugovora za:

isporuke zapečaćene robe koja zbog zdravstvene zaštite ili higijene nije prikladna za povrat ako je pečat uklonjen ili trajno oštećen nakon isporuke.
To se odnosi i na isporuke dobara ako su, zbog svog svojstva, nerazdvojivo pomešane s drugom robom ili dobrima nakon isporuke.

Ako dođe do efektivnog raskida ugovora, sva dolazna plaćanja u vezi s predmetnom isporukom biće vraćena odmah. Naša firma zadržava pravo da odbije povrat novca sve dok ne dobijemo robu ili nam ne dostavite dokaz da je roba vraćena, ovisno o tome koji proces se pre dogodi. Za povrat novca prihvatamo isključivo isti način plaćanja koji je odabran prilikom prve transakcije. Izvršite povrat robe bez odgađanja, ali u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nas obavestili o raskidu ugovora na:

Logsta GmbH
In den Wiesen 4
2544 Leobersdorf

Vi snosite neposredne troškove povrata robe.

Zadržavanje prava vlasništva

Naše isporuke i usluge podležu zadržavanju prava vlasništva i sve dok svi postojeći zahtevi prema našim kupcima ne budu podmireni u potpunosti, isporučena roba ostaje vlasništvo firme Sveta World (Svetlana Ilić, Baumeistergasse 1/14/3, 1160 Beč).

Poveznice i reference

Poveznice do drugih veb stranica koja je postavila Sveta World (Svetlana Ilić, Baumeistergasse 1/14/3, 1160. Beč) služe samo kao vodič do tih stranica; oni se prikazuju u posebnim prozorima pregledača pomoću spoljašnjih veza. Ne identifikujemo se sa sadržajem ovih stranica na koje upućujemo i stoga ne preuzimamo nikakvu odgovornost za njih.

Zaštita podataka

Svi podaci koje prikuplja Sveta World koriste se isključivo u okviru važećih zakona o zaštiti podataka u skladu s našim propisima o zaštiti podataka i za obradu porudžbina (usluge plaćanja i logistike) i ni pod kojim se uslovima ne prosleđuju trećim stranama.

Klauzula o odvojivosti odredbi

Ako se pokaže da je jedna ili više odredbi ovih Opštih uslova poslovanja nevažeća ili neprimjenjiva, to ne utiče na valjanost ili primjenjivost ostalih odredbi. Nevažeće ili neprimjenjive odredbe automatski se menjaju ili nadopunjuju važećim i primjenjivim regulativama, čije delovanje najbliže odgovara ekonosmskim ciljevima kojima su ugovorne strane težile nevažećim ili neprimjenljivim odredbama. Prve odredbe primenjuju se u slučaju da se ugovor pokaže nepotpunim.

Uredbe o izvozu i uvozu robe i carinski propisi

 1. Kao kupac, prilikom naručivanja robe, uvek poštujte uvozne i carinske propise Vaše zemlje.
 2. Kupac snosi rizik: za sve posledice koje proizlaze iz nepridržavanja važećih uredbi o izvozu robe. To su npr. nedopušteno slanje robe u inostranstvo, nepridržavanje uvoznih i carinskih propisa stranih država (uključujući provozne propise), neadekvatna ili pogrešna priprema carinske deklaracije, karneta ATA ili TIR ili drugih propratnih dokumenata. Ovo se odnosi i na štetu koja je nastala pošiljaocu zbog gubitka prava na naknadu ukoliko carinska služba strane zemlje zapleni pošiljku. Kupac je dužan da se informiše kod primaoca pošiljki, inostranih predstavništava odredišnih ili tranzitnih zemalja, odeljenja za spoljašnju trgovinu, industrijskih i trgovinskih komora ili drugih ustanova.

Mesto obavljanja delatnosti, jezik ugovora, izbor zakona, mesto nadležnosti

 1. Mesto obavljanja delatnosti je sedište firme
  Sveta World
  Svetlana Ilić
  Baumeistergasse 1/14/3
  1160 Beč
 2. Ugovorni jezik je nemački.
 3. Ugovorne strane se slažu oko nadležnosti u Austriji, npr. Beču.
 4. Ukoliko se ne radi o rešavanju sporova za potrošače, nadležni sud prema mestu sedišta firme je jedini merodavan za rešavanje svih sporova proizašlih iz ovog ugovora.
 5. Za ovaj ugovor primenjuje se isključivo materijalno austrijsko pravo, izuzevši referentne norme međunarodnog privatnog prava (npr. Konvencija o pravu koje se primenjuje na ugovorne obveze – Rimska konvencija I-VO) i UN-prodajno pravo. Ovaj izbor zakona odnosi se na potrošača samo u onoj mjeri u kojoj ne ograničava obvezne zakonske odredbe države u kojoj ima prebivalište ili boravište.

Zabrana obrade

Cvetovi koji se nude mogu postojati samo u izvornom obliku i ne smeju se dalje obrađivati.

Završne odredbe

 1. Na temelju ovog ugovora sve pravno obvezujuće izjave moraju se dati pismenim putem na adresu druge ugovorne strane koja je poslednja prijavljena. Ako se izjava pošalje na poslednju adresu navedenu u pisanom obliku, smatra se da ju je ugovorni partner primio. Naši računi šalju se imejlom.
 2. Naziv naslova izabranih za pojedina poglavlja ovog ugovora služi isključivo radi jasnoće i stoga se ne koristi za tumačenje ovog ugovora.
 3. Odstupanje od pojedinačnih prava i obveza iz ovih Opštih uslova dopušten je samo uz izričit pisani pristanak drugog ugovornog partnera.

U slučaju neodgovorenih pitanja…

Pogledajte našu stranicu sa FAQ-om ili nas kontaktirajte putem imejla.

Ovi Opšti uslovi poslovanja prevod su Opštih uslova poslovanja firme Sveta World na nemačkom jeziku. U slučaju spora merodavni su Uslovi poslovanja na nemačkom jeziku.