Általános
Felhasználási
Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek

Elállási jog

Az osztrák fogyasztóvédelmi törvénykönyv (KSchG) értelmében felhasználóként jogában áll jelen szerződéstől 2 hét, azaz 14 napon belül indoklás nélkül elállni. Az elállási jog időszakában elegendő, ha a határidő letelte előtt tájékoztat minket arról, hogy élni kíván elállási jogával. A fogyasztó elállási joga ugyanakkor a következőket érintő szerződési pontokra nem vonatkozik: Olyan zárjeggyel ellátott áruk kiszállítása, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból visszaadásra nem alkalmasak, amennyiben a zárjegy a kézbesítést követően eltávolításra került vagy tartósan megsérült. Továbbá olyan áruk szállítása, amelyek jellegüknél fogva a kiszállítást követően szétválaszthatatlanul keverednek más termékekkel. Amennyiben az elállás ténylegesen hatályba lép, minden, az érintett szállítással kapcsolatos kifizetést azonnali hatállyal visszatérítünk. Vállalatunk fenntartja magának a jogot, hogy a visszafizetést addig az időpontig megtagadja, amíg az árut vissza nem kapja, vagy egy igazolást nem kap arról, hogy az áru visszaküldése megtörtént. A visszafizetés időpontja attól függ, melyik érkezik be előbb. A visszafizetést kizárólag azzal a fizetési eszközzel hajtjuk végre, amelyet az eredeti tranzakció során kiválasztottak. Kérjük, miután tájékoztatott minket elállási szándékáról, még azon a napon, vagy mindenesetre legkésőbb 14 napon belül küldje vissza az érintett árut az alábbi címre: Logsta GmbH In den Wiesen 4 2544 Leobersdorf A szállítás közvetlen költségei Önt terhelik.

A tulajdonjog fenntartása

A kiszállítás a szolgáltatásainkat beleértve a tulajdonjog fenntartásával történik, és amíg vevőnk a vele szemben támasztott igényeinknek nem tesz eleget, a kiszállított áru a Sveta World (Svetlana Ilic, Baumeistergasse 1/14/3, 1160 Wien, Österreich) tulajdonában marad.

További linkek és tudnivalók

A Sveta World (Svetlana Ilic, Baumeistergasse 1/14/3, 1160 Wien, Österreich) weboldalán található más oldalakra hivatkozó linkek kizárólag navigáló funkciót töltenek be. Ezek külső linkek a saját böngészőablakokba beágyazva. Nem azonosítjuk magunkat ezen oldalak tartalmával, és erre a figyelmet is felhívjuk. Továbbá nem vállalunk felelősséget a tartalmakért.

Adatvédelem

Számos a Sveta World oldalon tárolt adatot kizárólag az érvényes adatvédelmi jogszabályok keretén belül, az adatvédelmi rendelkezéseinknek megfelelően rendelés- lebonyolítás (fizetési- és szállítási szolgáltatások) céljából kezelünk és harmadik személy részére semmi esetben nem továbbítunk.

Elválaszthatósági záradék

Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy teljes egészében érvénytelennek, vagy kivitelezhetetlennek bizonyul, a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. Az érvénytelen vagy kivitelezhetetlen rendelkezést, érvényes és kivitelezhető szabályozással kell helyettesíteni úgy, hogy az megközelítse a szerződéses felek eredeti szándékát, melyet a szerződő felek az érvénytelen, ill. kivitelezhetetlen rendelkezéssel érvényre kívántak juttatni. Az említett rendelkezések akkor lépnek érvénybe, ha a szerződés hiányosnak bizonyul.

Behozatali- és vámügyi előírások, kivitelre vonatkozó rendelkezések

  1. Kérjük, megrendeléskor minden esetben vegye figyelembe az adott ország behozatali- és vámügyi előírásait.
  2. A kockázat terhét a vevő viseli abban az esetben, ha az érvényes kivitelre vonatkozó rendelkezéseket nem tartja be. Ilyen például az áru külföldre szállításának tilalma, a behozatali- és vámügyi előírások megszegése (beleértve a tranzitszabályokat), hiányos vagy hamis vámárunyilatkozat, beleértve a zöld vámügyi formanyomtatványt, ill. egyéb vámügyi papírokat. Ide értendők továbbá a feladónak okozott károk, amelyek a csereigény elvesztése miatt annak következményeként keletkeztek, hogy a küldeményt az idegen ország vámhatósága lefoglalja. A vevő feladata, hogy a küldeményről a címzettől, a célország, ill. tranzitország külföldi képviseletétől, külkereskedelmi szerveitől, ipari-és kereskedelmi kamarájától és az adott ország egyéb szerveitől érdeklődjön.

Teljesítés helye, szerződés nyelve, jogválasztás, joghatóság

  1. A teljesítés helye a cég székhelye: Sveta World Svetlana Ilić Baumeistergasse 1/14/3 1160 Wien
  2. A szerződés nyelve német.
  3. A szerződő felek osztrák belföldi joghatóságban állapodnak meg, például Bécs.
  4. Nem fogyasztói ügylet esetén a jelen szerződésből származó összes jogi vitában a cég székhelyén bejegyzett illetékes bíróság felelős, amely kizárólag helyben jár el.
  5. Jelen szerződésre kizárólag az osztrák anyagi jogok alkalmazandók a nemzetközi magánjog normái (pl. EVÜ, ROM I-VO) és az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó ENSZ‐ egyezmény kizárásával. A fogyasztóval szemben abban az esetben él ez a jogválasztás, amennyiben az állam, ahol a vevő lakhelye vagy tartózkodási helye van, kötelező törvényes rendelkezései nem sérülnek.

Feldolgozási tilalom

A kínálatban szereplő virágzatok csak természetes állapotukban, más egyéb formában nem dolgozhatók fel.

Záró rendelkezések

  1. Minden jogilag kötelező, jelen szerződésből származó nyilatkozatot írásos formában kell a szerződő fél azon címére küldeni, amelyet utoljára megadott. Amennyiben a nyilatkozatot a szerződő fél a legutóbb írásban megadott címre elküldi, úgy az a szerződő partner részéről beérkezettnek tekintendő. A számláinkat e-mailen keresztül küldjük el.
  2. A szerződés pontjainak elnevezése kizárólag az átláthatóságot szolgálja, és ezért a szerződés értelmezésére nem használható.
  3. A jelen általános üzleti feltételekben leírt jogok és kötelezettségek átruházása csak a szerződő partner kifejezett írásbeli hozzájárulásával történhet.

Amennyiben kérdése van…

Olvassa el a Gyakran Ismételt Kérdések oldalát vagy lépjen velünk kapcsolatba e-mailen keresztül.
A jelen Általános Felhasználási Feltételekről szóló tájékoztató a Sveta World cég német nyelvű feltételeinek magyar nyelvű fordítása. Jogi vita esetén a német nyelvű Általános Felhasználási Feltételek a mérvadók.