Impresum

Impressum

Sveta World

Svetlana Ilić
Baumeistergasse 1/14/3
1160 Wien
E-Mail: svetlana@sveta.world
Mobilni: +43 676 3290890
Web: https://sveta.world
PIB-broj: ATU11850601
GISA-broj (Broj u Centralnom poslovnom sistemu Austrije): 31199896
Poslovna dozvola: Trgovinska dozvola s izuzetkom regulisanog trgovinskog poslovanja i posrednika u trgovini

Privredna komora: Beč